Späť

Špecialista na riziká FINANČNÉHO trhu (poisťovníctvo)

 • Bratislavský kraj
 • 2 000 - 2 800 EUR/mes
 • Full-time
 • angličtina (B2)
 • Maturita

Pozícia je obsadzovaná pre významnú medzinárodnú poradenskú spoločnosť v oblasti poisťovníctva a finančných služieb.

O tejto pozícii

 • Vypracovávanie správ o rizikách v súlade s rámcami rizík skupiny subjektov a investičnými usmerneniami, vrátane
možných provízií.
 • Podporovať kalibráciu a validáciu parametrov trhového a úverového rizika pri modelovaní kapitálu.
 • Pravidelné poskytovanie kvantitatívneho aj kvalitatívneho hodnotenia rizika vrátane hĺbkových analýz.
 • Skúmanie predpokladov založených na riziku v rámci investičného plánu.
 • Podpora pri monitorovaní rizika likvidity.
 • Pomoc pri vývoji a udržiavaní sústavy stresového testovania a testovania rôznych scenárov.
 • Prispievať k procesu vykazovania vlastných rizík a solventnosti (Own Risk and Solvency Reporting-ORSA) z hľadiska trhového, úverového a likviditného rizika.
 • Podporovať revíziu rizík a poskytovať poradenstvo pri podpisovaní, akýchkoľvek rozšírení alebo významných zmien v existujúcich portfóliách vrátane nových investičných produktov a hĺbkovej kontroly nových investičných manažérov
 • Spolupracovať s internými a externými investičnými manažérmi s cieľom zdieľať poznatky o trhu a hodnotenia rizík.

Požiadavky

 • Kvalitné znalosti investičných základov, tried aktív, sektorov a zásad, z ktorých sa odvodzuje systematické aj nesystematické riziko
 • Chápanie metodík riadenia rizík, ako je hodnota v riziku ( Value-at-Risk -VaR)
 • Dobré pochopenie ekonomických a kapitálových modelov založených na riziku vrátane Solvency II
 • Značné skúsenosti s kvantitatívnym modelovaním rizika, ideálne s praktickými skúsenosťami so stochastickými modelmi rizika
 • Predchádzajúce skúsenosti s používaním nástroja MSCI Risk Manager sú výhodou
 • Relevantné odborné kvalifikácie ( CFA,FRM,..) sú výhodou

Ponuka

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba s možnosťou HO
 • 100% náhrada nemocenskej od 1. dňa PN
 • ročný bonus až do výšky 10%
 • balík súkromnej zdravotnej starostlivosti
 • multisport kartu
 • nadčasy plne hradené alebo kompenzované podľa preferencií
 • školenia a jazykové kurzy
 • parkovanie v office
Reagovať na pracovnú ponuku