dodávame inteligentné náborové riešenia

Dokážeme rýchlo budovať tímy. Vyhľadávame expertov.

služby

Permanent
Placement Recruitment

Vyhľadávanie kandidátov a sprostredkovanie ich zamestnaneckého pomeru u našich klientov je základným kameňom nášho produktového portfólia. Pracujeme na obsadzovaní atraktívnych rolí naprieč trhom. Denne sme tak v kontakte s talentovanými absolventami, juniornými a seniornými špecialistami, team leadermi, projektovými a líniovými manažérmi. 

 

Pracujeme s vlastnou rozsiahlou databázou a rovnako s platenými externými databázami. Sme aktívni na sociálnych sieťach, ale dôležitým kanálom je pre nás aj cielená inzercia na špecializovaných portáloch s ponukami práce. Našou veľkou konkurenčnou výhodou je zdieľanie zdrojov kandidátov naprieč regiónmi, deviatimi krajinami a viac než päťdesiatimi pobočkami.

 

Direct & Executive
Search

Direct Search je metóda práce, pri ktorej recruiteri aktívne vyhľadávajú vopred identifikovaných kandidátov a oslovujú ich priamo prostredníctvom sociálnych sietí, kontaktov z databáze či networkingu. Ide o kandidátov, ktorí sú na trhu vzácni. Môže ísť o manažérov s unikátnou projektovou skúsenosťou či o špecialistov a expertov s unikátnymi znalosťami. Ďalším dôvodom pre použitie režimu Direct Search môže byť citlivá situácia zadávateľa projektu, kedy je projekt dôverný, rolu nie je možné oficiálne otvoriť a ani inzerovať.

 

Ako Executive Search označujeme projekty zamerané na priame vyhľadávanie kandidátov pre roly vo vyššom managemente a top managemente. Pozície často nie sú inzerované a kandidátov vždy oslovuje špecializovaný seniorný konzultant. Štandardnou súčasťou projektu je pravidelný reporting zahrňujúci informácie o stave projektu, situácii vytipovaných kandidátov a prebiehajúcich či plánovaných aktivitách.

High Volume
Recruitment

Veľkoobjemový nábor pomáha našim klientom v situáciách, kedy zakladajú novú pobočku, zostavujú nové tímy či s príchodom nového strategického projektu výrazne rozširujú existujúce tímy. Ide o nábor dvadsiatich a viac špecialistov ročne.

 

Projekt vyžaduje starostlivú prípravu zahrňujúcu vyhľadávanie a zaraďovanie kandidátov na tzv. longlist ešte pred začatím projektu. Na projekte pracuje vždy tím tvorený projektovým manažérom, senior a junior recruitermi, researchermi. Využívame škálu zdrojov a prístupov, inzerujeme a vstupujeme do kontaktu s kandidátmi aktívnymi na trhu práce, súčasne vyhľadávame aj tých, ktorí prácu aktívne nevyhľadávajú. 

 

Recruitment Process
Outsourcing

V rámci RPO projektov preberáme od klienta zodpovednosť za definovanú časť jeho vlastných náborových procesov alebo za nábor ako celok. Naši recruiteri pracujú pre klienta v jeho kanceláriách (on-site), vzdialene (off-site) alebo kombinovane. Vystupujú pred kandidátmi pod menom klienta a denne príamo komunikujú s hiring manažérmi.

 

RPO využívajú naši klienti v situáciách, kedy potrebujú dočasne doplniť náborovú kapacitu alebo naopak volia RPO ako strednodobé či dlhodobé strategické riešenie. V takom prípade ide väčšinou o efektívne riešenie situácie, kedy je nutné ročne obsadiť desiatky alebo aj stovky pozícií, čo vyžaduje koordinovaný postup celých recruiterských tímov a využívanie širokých škál zdrojov kandidátov vrátane zahraničných zdrojov. 

 

Job Market Benchmarking

Manuvia využíva svoje znalosti regionálnych trhov práce a poskytuje svojím existujúcim a potenciálnym klientom informácie týkajúce sa miezd či zamestnaneckých benefitov vo špecifických regiónoch a odvetviach naprieč Strednou a východnou Európou (CEE).  

Záujemci o túto službu sú firmy uvažujúce o štarte nového projektu, kedy vyberajú lokalitu, iné spoločnosti čelia problémom pri nábore určitých špecialistov a chcú vedieť, či môže byť problematickým bodom náboru práve finančné ohodnotenie zamestnancov. Častými záujemcami o tieto informácie bývajú aj investori plánujúci vstup na trhy CEE; okrem mzdových hladín chcú poznať celkové náklady na pracovnú silu v jednotlivých krajinách, legislatívna špecifika či dostupnosť určitého počtu špecialistov v regióne.

Temporary Staffing

Sme pripravení pomôcť rovnako v situácii, kedy klient z najrôznejších dôvodov nemá záujem vyhľadaného kandidáta či kandidátov zamestnať. V takých prípadoch Manuvia žiadaných špecialistov vyhľadá, zamestná a dočasne ich umiestni pre výkon práce u klienta (agentúrne zamestnávanie). Ďalšou možnosťou, využívanou v IT,  je Contracting (Body Shopping), kedy Manuvia vyhľadá nezávislého špecialistu, ktorého kapacitu klientovi dočasne prenajme.  

ako pracujeme

Rýchlo reagujeme

Úvodný telefonát & jednanie. Definícia stratégie. Nastavenie komunikácie.


Zaujímame sa o detaily

Klientova vízia & kultúra. Popisy pozícií a tímov. Možnosti profesijného rastu.


Sme konzultanti

Zdieľame s klientami naše znalosti trhu práce. Budujeme dlhodobé vzťahy.


Volíme vhodné zdroje

Databázy. Sociálne siete. Sourcing v EU & mimo EU. Direct search.


Prehľad o projekte

Dodržujeme záväzky. Dbáme na spätnú väzbu Pravidelne reportujeme.

Motivuje nás úspech

Prekonávame prekážky, neustále hľadáme riešenia. Smerujeme k win-win riešeniu.

referencie

Zadajte vašu požiadavku