Späť

Prevzatie ocenenia od nášho partnera IAC Group

18.02.2022

Na koncoročnom meetingu s naším partnerom, so spol. IAC Group, sme hrdo prevzali ocenenie za najlepšiu Permanent Placement agentúru za rok 2021. Spomedzi 4 agentúr, pričom jedna bola počas roka ukončená, sme získali prvenstvo. Inak náročný automotive klient, ktorý kládol veľký dôraz najmä na rýchlosť v našich reakciách, nás v decembri minulého roka vyhodnotil ako top dodávateľa za dokopy 14 zrealizovaných a 6 potvrdených nástupov.

Prevzatie ocenenia od nášho partnera IAC Group