Späť

Účtovník

 • Nitriansky kraj
 • 1 200 EUR/mes
 • Full-time
 • Maturita

O tejto pozícii

Pracovnou náplňou danej pozície bude:
 • účtovanie pokladničných dokladov, odberateľských a dodávateľských faktúr, bankových výpisov, interných dokladov
 • Prideľovanie účtov, potvrdzovanie pohľadávok a záväzkov voči dodávateľom
 • komunikovanie s dodávateľmi a nákupnými oddeleniami o chýbajúcich alebo nesprávne vystavených faktúrach
 • zadávanie došlých faktúr a dobropisov do firemného ERP systému
 • pravidelné vyhodnocovanie skladových zásob, manažment skladového pohybu a evidencia skladu
 • podieľanie sa na zostavovaní mesačných a koncoročných uzávierok
 • vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných hlásení a štatistiky pre zamestnávateľa

Požiadavky

Prax s účtovníctvom.

Ponuka

Práca na 1 zmenu.
Miriam Horníková
Reagovať na pracovnú ponuku