Späť

Software Engineer IIB/XML

 • Bratislavský kraj
 • 2 800 - 3 000 EUR/mes
 • Full-time
 • Vysoká škola

Pre poprednú spoločnosť poskytujúcu poisťovacie a finančné služby obsadzujeme pozíciu Software Engineer IIB/XML.


 • Zodpovedanie za vývoj front-end až back-end v rámci definovaného systému, 
 • Ovládanie kompletného tech stacku, procesných schopností a agilných moderných spôsobov práce.
 •  Navrhovanie, vyvíjanie implementovanie riešenia na základe súboru štandardov a procesov, ktoré zavádzajú konzistenciu v rámci podnikových údajov, znižujú riziko a podporujú efektívnosť na podporu cieľov a zámerov organizácie.

O tejto pozícii

Kľúčové zodpovednosti: 

 • V obmedzenom rozsahu pomáha pri tvorbe architektonických špecifikácií, zabezpečuje realizovateľnosť, funkčnosť a integráciu s existujúcimi systémami/platformami. 
 • Podieľa sa na zhromažďovaní a dokumentácii používateľských požiadaviek, ako aj na vypracovaní používateľských príbehov a odhadov. 
 • Podieľa sa na technickom návrhu, vývoji, implementácii a údržbe aplikačných systémov. Zodpovedá za vývoj front alebo backend, pričom rozumie obom. 
 • Podieľať sa na vzájomnom posudzovaní návrhov riešení a súvisiaceho kódu. 
 • Podieľa sa na skúmaní a riešení incidentov, problémov a požiadaviek na služby v oblasti riadenia produkcie. 
 • Podporuje produkčné aplikácie/platformy. 
 • Identifikuje inovatívne riešenia technických výziev.

Požiadavky

Osobnostné predpoklady:

 • Vysoko analytický, metodický s vynikajúcim zmyslom pre detail. 
 • Dlhodobá vízia, experimentálne myslenie  
 • Schopnosť strategicky myslieť, posudzovať obchodné riziká a uplatňovať kreatívne schopnosti pri riešení problémov  
 • Silný tímový hráč a schopnosť rýchlo sa učiť  
 • Proaktívny štýl práce, najmä pokiaľ ide o sledovanie projektov, klientov a partnerov  
 • Schopnosť riadiť viacero pracovných tokov súčasne  
 • Poznanie rôznych pracovných štýlov, komunikačných a kultúrnych rozdielov a potrieb; schopnosť prispôsobiť sa jedinečnému prístupu každého publika 
 • Silné zručnosti v oblasti budovania vzťahov - interní kolegovia, tretie strany, dodávatelia / manažment predajcov - on-shore aj off-shore 
 • Zameranie na dodávku 
 • Zameranie na služby zákazníkom 
 • Proaktívny a motivovaný 
 • Budovanie dôveryhodných vzťahov a spolupráca v rámci globálnych, rôznorodých a multifunkčných tímov s cieľom úspešne presadzovať obchodné ciele.
Požadujeme:

 • Bakalársky titul v odbore PC Science/IS/Inžinierstvo 
 • Prax 2+ rokov
 • Znalosť JAVA, ESB (napr. IIB/MQ) 
 • Znalosť aspoň jedného webového jazyka, ako je JavaScript, Typescript, PHP. 
 • Znalosť rôznych databázových technológií a riešení vrátane SQL aj NoSQL. 
 • Znalosť funkcií a prostriedkov na integráciu a komunikáciu medzi aplikáciami, databázami a technologickými platformami, napr. webové služby, SOAP, XML, štandardy ORIGO, SFTP, VPN, Informatica atď. 
 • Schopnosť pracovať s použiteľnými nástrojmi na spoluprácu, ktoré riadia end to end dodávku produktu prostredníctvom trvalých tímov.

Preferujeme:

 • Znalosť moderných webových frameworkov, ako sú Node.js, AngularJS alebo VueJS. 
 • Znalosť vlastného vývoja v prostredí .NET pomocou jazyka C# a ASP.NET MVC.
 • Certifikáty Agile: SAFe certifikáty (SSM, SP) a Scrum certifikáty.

Ponuka

 • Práca v nadnárodnej spoločnosti
 • Dynamické prostredie, elitný a spolupracujúci obchodný tím
 • Flexibilný pracovný čas, služobné cesty v prípade rastu.
 • Férové platové podmienky,
 • Bezplatné životné poistenie a zvýhodnené podmienky pre rodinných príslušníkov
 • Podpora dôchodkového sporenia
 • Uznávanie životných a pracovných jubileí
 • Systém benefitov cafeteria
 • Jazykové vzdelávanie
 • Kancelária v centre Bratislavy

Reagovať na pracovnú ponuku