Späť

Procesný manažér (automotive spoločnosť)

  • Košický kraj
  • 2 500 EUR/mes
  • Full-time
  • angličtina (B2)
  • Vysoká škola

O tejto pozícii

• Vedenie odd. procesného inžinierstva, plánovania výroby a kontroly

• Zabezpečovanie implementácie nových projektov v závode podľa stanovených cieľov z hľadiska kvality, nákladov a načasovania

• Analýza nákladových dát výrobného plánu

• Spracovanie výkonnostných indikátorov na základe nadväznosti medzi vyrobeným množstvom a prítomnosťou pracovníkov s ohľadom na výrobný plán

• Sledovanie a určenie potreby pracovníkov na základe požadovaných výrobných objemov

• Vyhodnocovanie dennej potreby pracovníkov – nedostatok a prebytok

• Riadenie nových produktov výrobného inžinierstva, industrializácie a činností súvisiace s rozbehom výroby prostredníctvom dohľadu nad celým procesom - od koncepcie až po rozbeh výroby, čím sa zabezpečí najlepšia produkcia spolu s orientáciou na dosiahnutie cieľa nákladov, kvality a času dodania na trh

• Plánovanie technických aktivít a personálneho obsadenia projektu

• Podpora zavádzanie štandardov metodológie, terminológie, nástrojov a riešení

• Plnenie požiadaviek a špecifikácií zákazníka

• Zabezpečovanie súladu interných noriem, postupov a funkčných smerníc


Požiadavky

• VŠ vzdelanie s technickým zameraním

• Znalosť noriem a pravidiel regulácie zamestnaneckých vzťahov

• Anglický jazyk – aktívna komunikácia, druhý jazyk je výhodou

• Word, Excel, PowerPoint, Outlook

• Predošlá pracovná skúsenosť vo výrobe, s riadením tímu pri riešení problémov


Ponuka

Zaujímavý interný benefitný systém spoločnosti, napr.:

• Cafeteria

• Multisport karta

• Rozvojový program pre zamestnancov 

• Zabezpečená kyvadlová doprava pre zamestnancov

• Príspevok na dochádzanie

• Trainee program pre študentov

• Referral programReagovať na pracovnú ponuku