Späť

Plánovač výroby

 • Košický kraj
 • 1 100 EUR/mes
 • Full-time
 • angličtina (B1)
 • Maturita

Pre nášho dlhoročného klienta obsadzujeme pozíciu Plánovača výroby. Pokiaľ máte záujem pracovať v medzinárodnom prostredí a dohovoríte sa anglicky neváhajte a kontaktujte nás.

O tejto pozícii

 • vytvoriť a organizovať výrobný plán na základe plánu zákazníka a rozhodnutia vrcholového manažmentu
 • upravovanie výrobného plánu na základe stavu materiálnych zásob a výrobných kapacít
 • distribuovať výrobný plán do tých častí výroby, ktoré naň nadväzujú
 • upovedomiť nadriadených o nezrovnalostiach vo výrobnom pláne v porovnaní s reálnou produkciou
 • analyzovať príčiny problémov, nezrovnalostí a odchýlok, naplánovať nápravné opatrenia
 • monitorovať súlad reálneho priebehu výroby s výrobným plánom
 • aktualizovať interný informačný systém na základe výrobného plánu a jeho zmien
 • komunikovať o výrobnom pláne a všetkých jeho prípadných zmenách v rámci internej komunikácie spoločnosti

Požiadavky

 • ukončené min. stredoškolské vzdelanie
 • skúsenosť v oblasti plánovania výroby
 • dorozumieť sa anglicky
 • ovládanie MS Office na pokročilej úrovni
 • komunikačné schopnosti
Reagovať na pracovnú ponuku