Späť

IT Infrastructure Project Coordinator (Potrebna znalosť: LINUX)

 • Slovensko
 • 2 500 EUR/mes
 • Full-time
 • angličtina (B2)
 • Maturita

POĎ PRACOVAŤ PRE VÝZNÁMNU EUROPSKU IT SPOLOČNOSŤ. Pre naše prostredie IT infraštruktúry hľadáme projektového manažéra IT infraštruktúry, ktorý bude riadiť IT projekty.

 • Máte skúsenosti s vedením celopodnikových projektov IT infraštruktúry?
 • Máte technické skúsenosti v oblasti Linux/Windows/DB?
 • Chcete využiť svoje know-how v oblasti IT infraštruktúry a riadiť projekty na vysokej úrovni?

O tejto pozícii

 • Práca v rámci rôznych úrovní organizácie a zainteresovaných strán vrátane vyššieho vedenia s cieľom koordinovať časové harmonogramy a výsledky viacerých projektov a iniciatív súčasne.
 • Podporujete úspešnú realizáciu projektu v súlade s požiadavkami na súlad a bezpečnosť
 • Preukazujete silné vodcovské schopnosti pri riadení medzi funkčných tímov v rámci vysoko prioritných, komplexných projektov, ktoré si vyžadujú značné zdroje a vysokú úroveň funkčnej integrácie od začiatku až do konca.
 • Zodpovedá za zabezpečenie úspechu projektu pochopením potrieb podniku, zosúladením vedenia, identifikáciou potenciálnych rizík a riešení a určením spôsobu využitia IT technológií
 • Vytvárať a riadiť celý rad projektov, projektových harmonogramov a komunikačných plánov pozostávajúcich z viacerých projektov alebo komponentov
 • Pripravovať správy o stave projektu s cieľom preukázať celkový stav projektu, kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), riziká, problémy, dosiahnuté výsledky, ďalšie kroky a žiadosti o eskaláciu
 • Komunikovať so všetkými úrovňami spoločnosti o stave projektu vrátane stavu a potrebných úprav plánu na výkonnej úrovni.
 • Aktívne riadiť kritickú cestu, ktorá umožňuje sledovanie rizík/problémov skôr, ako majú vplyv na projekt
 • Vždy kontrolujte rozpočet a zabezpečte, aby neboli porušené rozpočtové limity
 • Účasť na auditoch IT
 • Cestovanie do Nitry/Viedne, ak si to vyžaduje prevádzka a projekt
 • Dostupnosť po pracovnej dobe, ak si to projekt vyžaduje

Požiadavky

 • Skúsenosti s riadením technického nasadenia, projektových plánov s dobrou znalosťou IT infraštruktúry
 • Technické zázemie (Linux/Windows/DB) a pochopenie infraštruktúry komplexného bankového prostredia
 • Znalosť dizajnového myslenia, definovania stratégie, koncepcie agility a spôsobu fungovania v rýchlo sa meniacom prostredí
 • Schopnosť dekomponovať problémy a prijímať rozhodnutia, keď problémy alebo riešenia nie sú stopercentne definované
 • Jasné chápanie vízie projektu, cieľov, rozsahu a pôsobnosti práce, očakávaných výsledkov, obchodnej hodnoty a vplyvu, časového harmonogramu a cestovných máp
 • Dobré písomné a verbálne komunikačné zručnosti so schopnosťou efektívne komunikovať s rôznym publikom vrátane vrcholového manažmentu
 • Široká škála zručností z oblasti koordinácie projektov, tímovej komunikácie a obchodnej administratívy

Ponuka

 • 13. Plat
 • Každoročné navyšovanie platov
 • Mimoriadne odmeny
 • Stravné lístky bez zrážok
 • Multisport karta
 • Príspevok na tímové športové aktivity
 • Firemné podujatia - letný večierok, vianočný večierok
 • Spoločné večere s generálnymi riaditeľmi
 • IT školenia
 • Jazykové školenia ( nemčina, angličtina)
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Zľavy u vybraných obchodných partnerov
 • Bonus za privedenie priateľa
 • Home office je samozrejmosťou
 • Kompenzácia za prípadné nadčasy
 • Výborná káva na pracovisku zadarmo

Branislav Gajdoš
Reagovať na pracovnú ponuku